Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

« Terug naar het overzicht
Bekijk ook de andere punten:           Lestijdenpakket Subsidiëring van het kleuteronderwijs Scherpe maximumfactuur van 20 euro Vergeten groep Zomerklassen Kinderverzorgster in de kleuterklas Administratieve ondersteuning Leerplicht vanaf 5 jaar Onduidelijkheid inzake gok en zorgcoördinatie Kleuterscholen zijn niet vertegenwoordigd in het overleg

7. GELIJKSCHAKELING ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

In onze scholen wordt een secretaris toegekend a rato van het aantal leerlingen lager onderwijs en het aantal kleuters. Momenteel telt 1 kleuter op 3 niet mee voor deze administratieve ondersteuning.

Vele kleuterscholen hebben slechts halftijds een secretariaatskracht.
In deze scholen moeten leerkrachten de telefoons beantwoorden en bezoekers ontvangen.

We weten allen dat het echt belangrijk is, dat ouders bij de instap van het onderwijs, met name het kleuteronderwijs, hierbij goed geïnformeerd worden.

Het is bij de inschrijving van een kleuter dat de dossiers opgestart worden, dat de ouders rondgeleid worden, dat de gegevens verzameld worden. Voor een kleuter is administratief meer werk dan voor een leerling lager onderwijs. Toch wordt 1 kleuter op 3 niet meegeteld. Raar maar waar.

De huidige maatregelen om de kleuterparticipatie te verhogen vragen ook een bijkomende inspanning van het secretariaat. De bevraging van de ouders in het kader van GOK vragen een bijkomende inspanning van het secretariaat.

De maximumfactuur vraagt een bijkomende inspanning van het secretariaat.

Het is daarom belangrijk om de administratieve ondersteuning gelijk te schakelen voor lager en kleuteronderwijs.

Momenteel is het zo dat aan ieder basisschool een basis-puntenenveloppe wordt toegekend van 9 punten.
Daarnaast krijgt elke school nog een bijkomende enveloppe die wordt berekend door het aantal leerlingen te vermenigvuldigen met 0,1745 en door het aantal kleuters te vermenigvuldigen met 0,11517 .

Ook hier geldt het principe: 1 kleuter op 3 telt niet mee voor de administratieve ondersteuning.
0,11517 is namelijk 66% van 0,1745.

Dit houdt in dat een kleuterschool met 200 kleuters heeft recht op
9 + (200 X 0,11517) = 9 + 23 = 32 punten.
Met deze 32 punten kan de kleuterschool een secretaris aanwerven voor 18 u.

Een lagere school met 200 leerlingen heeft recht op 9 + (200 X 0,1745) = 9 + 35 = 44 punten.
Met deze 44 punten kan de lagere school een secretaris aanwerven voor 25 u.

Voor een voltijdse secretaris heeft een kleuterschool 469 kleuters nodig.
Voor een voltijdse secretaris heeft een lagere school 309 leerllingen nodig.
In het secundair onderwijs is de ondersteuning 400% van de ondersteuning in het kleuteronderwijs .

site by Lunatis