Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

« Terug naar het overzicht
Bekijk ook de andere punten:           Lestijdenpakket Subsidiëring van het kleuteronderwijs Scherpe maximumfactuur van 20 euro Vergeten groep Zomerklassen Kinderverzorgster in de kleuterklas Administratieve ondersteuning Leerplicht vanaf 5 jaar Onduidelijkheid inzake gok en zorgcoördinatie Kleuterscholen zijn niet vertegenwoordigd in het overleg

3. EVALUATIE MAXIMUMFACTUUR: GEREALISEERD!

Op 1 september 2008 werd de maximumjaarfactuur voor kleuters ingevoerd.
Voor een volledig schooljaar kleuteronderwijs mag aan de ouders slechts € 20 aangerekend worden.
Dit is nog geen € 7 per trimester.

Het maximumbedrag van € 20 veroorzaakt in de meeste scholen het schrappen van didactisch en pedagogisch waardevolle activiteiten zoals daar zijn: leeruitstappen naar de kinderboerderij, de zoo, het circus, het bos, het museum,...

Waardevolle culturele initiatieven komen ook op de helling te staan: toneel, muziektheater, film,...
Ook het zwemmen en de meerdaagse activiteiten zoals bosklassen moeten geschrapt worden.
Het gebruik van didactische tijdschriften in de klassen wordt via deze maatregel bijna onmogelijk gemaakt.

Dat wordt zonder overleg ingevoerd zonder dat er ooit melding geweest is van een probleem. Onze basisscholen zijn sinds jaar en dag kosteloos voor alle kinderen zonder uitzondering. Handboeken, schriften, verf, fotokopieën, stiften, knutselmateriaal,... worden steeds gratis ter beschikking gesteld van kleuters en leerlingen.
Ontbijtdagen, Sinterklaasdagen, sportdagen en dergelijke worden steeds gratis georganiseerd.

Het is toch normaal dat ouders een bijdrage leveren op het moment dat de school een leeruitstap maakt met een autobus of wanneer de kinderen ’s middags een drankje aangeboden krijgen.

Uit een representatief onderzoek onder 3000 kleuterscholen met een return van 450 antwoorden bleek dat 82% dictactisch en pedagogisch waardevolle activiteiten heeft moeten schrappen.
Hieronder vallen leeruitstappen naar kinderboerderij, de zoo, circus, het bos, museum, ... Ook waardevolle culturele initiatieven staan op de helling: toneel, muziektheater en film.

Het gebruik van didactisch tijdschriften wordt bijna onmogelijk gemaakt.

Daarnaast is de verhoging van de werkingstoelagen niet van toepassing op het werkingsbudget van kleuterscholen. Kleuterscholen ontvangen nog steeds maar 66 % van de werkingstoelagen in verhouding tot het lager onderwijs.

De besparingen zorgden zelfs voor een vermindering van het werkingsbudget.

Bijdragen voor leeruitstappen worden nu reeds door het OCMW betaald wanneer ouders ouders deze niet kunnen betalen.

Een eerlijke evaluatie van de maximumfactuur in het kleuteronderwijs is zeer dringend nodig. Deze evaluatie leidt waarschijnlijk tot het afschaffen van de maximumfactuur in het kleuteronderwijs.
Alle actoren in het onderwijsveld zijn ervan overtuigd dat een verhoging van het bedrag in het kleuteronderwijs zich opdringt.

Samenwerking met andere departementen wordt beloofd in het regeerakkoord.

Het onderzoek op het terrein is tot op heden nog niet opgestart...
Minister Pascal Smet heeft in het Vlaamse Parlement de belofte geuit dat de evaluatie in november 2010 afgerond wordt.

Bij navraag bij de Studiedienst van het Vlaams Parlement blijkt dat er zeer recent een aanbesteding gepubliceerd werd.

In deze aanbesteding krijgt het onderzoekscentrum tijd tot oktober 2011 om een eindrapport voor te leggen.

Geen enkele van de 3000 kleuterscholen kreeg tot op heden een vragenlijst in de bus.

De studie van het steunpunt studie- en schoolloopbanen over participatie aan eendaagse en meerdaags activiteiten die eerstdaags vrijgegeven wordt, kan niet beschouwd worden als een evaluatie van de maximumfactuur.

Hopelijk wordt er wel rekening gehouden met onderstaande bevraging van de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen".


Eigen bevraging door de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen"

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

De grafieken leren ons dat 82 % van de scholen activiteiten hebben moeten schrappen.


site by Lunatis