Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

« Terug naar het overzicht
Bekijk ook de andere punten:           Lestijdenpakket Subsidiëring van het kleuteronderwijs Scherpe maximumfactuur van 20 euro Vergeten groep Zomerklassen Kinderverzorgster in de kleuterklas Administratieve ondersteuning Leerplicht vanaf 5 jaar Onduidelijkheid inzake gok en zorgcoördinatie Kleuterscholen zijn niet vertegenwoordigd in het overleg

1. HET LESTIJDENPAKKET: GEREALISEERD!

ONDERSTAANDE TEKST IS NIET MEER GELDIG DE VLAAMSE REGERING HEEFT REKENING GEHOUDEN MET ONZE OPMERKINGEN EN HET LESTIJDENPAKKET AANGEPAST.

Op basis van het lestijdenpakket kan een school haar klassen verdelen en de leerkrachten aanstellen.

Het lestijdenpakket dateert van 1982 en is sterk verouderd. In 1982 werd de kleuterschool nog beschouwd als een bewaarschool. Sindsdien zijn er vele taken bijgekomen in de kleuterscholen. Denken we maar aan de ontwikkelingsdoelen en het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK). Het lestijdenpakket benadeelt de kleuterschool en zorgt voor grote klasgroepen.

Ook de participatie van de kleuters in de kleuterschool is sinds 1982 sterk gestegen. De meeste gezinnen bestaan uit twee werkende ouders waardoor de kinderen vlugger en regelmatiger naar de kleuterschool gaan. Ook bij ziekte zullen kleuters vlugger terugkomen naar school.

Er zijn elk jaar meer en meer startende kleuters die nog niet zindelijk zijn.

Het verschil tussen het lestijdenpakket van het kleuteronderwijs en het lestijdenpakket van het lager onderwijs is significant.

Voor 100 kleuters mag een kleuterschool 112 lestijden inrichten.
Voor 100 leerlingen mag een lagere school 137 lestijden inrichten.

Voor 200 kleuters mag een kleuterschool 208 lestijden inrichten
Voor 200 leerlingen mag een lagere school 256 lestijden inrichten.


VRAAG VAN DE WERKGROEP KLEUTERSCHOLEN VLAANDEREN

Het lestijdenpakket is dringend aan een herziening toe.
Het lestijdenpakket moet geactualiseerd worden opdat de kleuterklasjes daadwerkelijk kleiner worden. De aanwendingspercentages 98,425 % in het lager onderwijs en 99,375 % in het kleuteronderwijs hebben geen bestaansreden meer en worden best afgeschaft.

De toepassingscoëfficiënt van 88,48 % dateert van de tijd dat de kleuterschool nog bewaarschool was en wordt best afgeschaft.

Gelijkschakeling van de lestijdentabellen voor het lager onderwijs en het kleuteronderwijs verschaffen de kleuterscholen de noodzakelijke nieuwe zuurstof.

Het huidige lestijdenpakket zorgt voor veel te grote klassen.

Zie de onderstaande grafiek bij een optimale bezetten van de klassen.
Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Daarentegen is de meest ideale situatie dat er maximaal 20 kleuters in de klas zitten.
De meest ideale situatie bij een optimaal bezetten van de klassen is weergegeven in de onderstaande grafiek.

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

De verschillen tussen de 2 grafieken tot 180 leerlingen (daarna blijven de verschillen hetzelfde) is weergegeven in de volgende grafiek:

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Onderstaande grafiek geeft het gemiddelde aantal kleuters per klas aan voor een gewone kleuterklas en voor een instapklas (2,5 jaar) zoals bij een representatief onderzoek onder 3000 kleuterscholen uit is gekomen.
Duidelijk te zien is dat bij de instapklassen de klassen een stuk groter zijn dan de andere kleuterklassen.

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen
De omrekentabel die voor de berekening van de lestijden gebruikt wordt: hierin is 0,8848 vermindering al doorgerekend.

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Als we de tabel terug extrapoleren naar 1 krijgen we (tot 300 leerlingen) de volgenden aantal lestijden. Een groot verschil.
LTN is LT/0,8848

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Als we dan gaan kijken naar ons ideaal van maximaal 20 leerlingen per klas zouden we op een lestijdenrooster komen zoals aangegeven in LT20 (tot 180 leerlingen)
Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen
Ook de gemiddelde aanwezigheid van kleuters is flink toegenomen sinds 1982.
Was dit in 1982 nog 66%, in 2002 was dit al bijna 90% en dit percentage is vandaag opgelopen tot 93%.
Van 2002 tot vandaag is de stijging minder opvallend omdat we de maximum bovengrens aan het bereiken zijn.
Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

site by Lunatis