Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Op bezoek bij

Op bezoek bij

Op bezoek bij minister Ben Weyts.


Op dinsdag 3 december 2019 bezocht de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" het kabinet van minister van onderwijs Ben Weyts.

Wat hebben wij daar geleerd?
 • De nieuwe investeringen in het basisonderwijs worden uitgerold over een periode van 4 jaar.
 • De uitbreiding van het aantal uren kinderverzorging is nog niet voor dit schooljaar.
 • Er werd bevestigd dat de volgende schijf werkingstoelagen een verhoging van €222 per kleuter bevat.
 • Minister Weyts wil in de eerste plaats veel energie steken in het kleuteronderwijs.
 • De "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" mag haar voorstellen en opmerkingen rechtstreeks doorsturen naar de minister.
 • Schoolbesturen zullen meer moeten overleggen met de directies en de plaatselijke schoolraad.

Op bezoek bij minister Wouter Beke.


Op dinsdag 3 december 2019 bezocht de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" het kabinet van minister van welzijn Wouter Beke.

Wat hebben wij daar geleerd?
 • Er is een nieuw decreet "kinderopvang".
 • Dit decreet komt in voege op 1 januari 2021.
 • De buitenschoolse kleuteropvang krijgt een kwaliteitslabel.
 • De buitenschoolse opvang van kleuters en leerlingen lager onderwijs wordt via de steden en gemeenten gesubsidieerd.
 • De steden en gemeenten krijgen 6 jaar om een duidelijke ťťnvormige opvang voor alle kleuters en leerlingen lager onderwijs.
 • De regie "buitenschoolse activiteiten" wordt verlegd van het Vlaamse niveau naar het lokaal bestuur.
 • De afstemming met buitenschoolse activiteiten wordt vorm gegeven in een lokaal samenwerkingsverband.
 • De zelfontplooiing en het speelplezier van het kind in de opvang staat centraal.
 • De begeleiders in de kinderopvang worden "medewerkers" genoemd. De term "kinderverzorgster" wordt afgeschaft.
 • De "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" mag haar voorstellen rechtstreeks doorsturen naar de minister.

De volledige versie van het decreet vindt u hier.

 

site by Lunatis