Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Lidmaatschap

De "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" is ongebonden en wordt om die reden ook niet gesubsidieerd.
Alleen door een jaarlijkse storting van scholen en sympatisanten wordt de werking van onze organisatie mogelijk gemaakt.

Wij vragen daarom ook of iedereen die onze werking wenst te ondersteunen jaarlijks 15 stort op
rekening BE12 7506 2950 4092 van "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen"


Met de middelen die jullie ons de voorbije jaren schonken hebben we reeds een grote stap voorwaarts gezet.

Onze kleuters genieten nu reeds van de geleverde inspanningen.
site by Lunatis