Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Actualiteit


REGEERAKKOORD 1 oktober 2019

De Vlaamse Regering heeft haar regeerakkoord afgerond.
Het kleuter- en lager onderwijs zullen in de toekomst beter ondersteund worden.

Er wordt beloofd dat het aantal uren kinderverzorging in de kleuterklassen merkelijk zal stijgen.
Er wordt beloofd dat de administratieve ondersteuning voor de basisschool merkelijk zal stijgen.
Er wordt beloofd dat de taaklast van directies en leerkrachten merkelijk zal verminderen.
Er wordt beloofd dat de middelen minder naar de schoolbesturen en meer naar de scholen zullen vloeien. Dit zal ook gecontroleerd worden.


Wordt vervolgd .....

site by Lunatis