Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons


10 punten

1Het lestijdenpakket dat bepaalt hoeveel kleuters er in een klas zitten is dringend, na 35 jaar, aan herziening toe. Op basis van het lestijdenpakket kan een school haar klassen verdelen en de leerkrachten aanstellen.

» GEREALISEERD!

2Voor 1 kleuter op drie ontvangt de kleuterschool 0,00 subsidies. Ook voor deze kleuter heeft de school recht op subsidies. Voor alle kleuters ingeschreven na 1 februari ontvangt de school 0,00 subsidies. Ook voor deze kleuter heeft de school recht op subsidies.

» GEREALISEERD!

3Afschaffen van de maximumfactuur van 20. De invoering van de maximumfactuur heeft geleid tot een verschraling van de deelname aan schooluitstappen en culturele manifestaties.

» GEREALISEERD!

4Geen benadeling van de vestigingsplaatsen bij een kleuterschool.

» GEREALISEERD!

5Versnelde uitvoering van de renovatie van de kleuterscholen in Vlaanderen. Momenteel is er een wachttijd van 9 jaar. Kleuterscholen moeten ook de kans krijgen om op korte termijn bijkomende lokalen te bouwen.

» GEREALISEERD!

6In elke vestigingsplaats van elke kleuterschool vanaf 35 kleuters een halftijdse kinderverzorgster.

7Administratieve ondersteuning gelijkschakelen voor lager en kleuteronderwijs.
Bijkomende administratieve ondersteuning indien een school vestigingsplaatsen heeft. Minstens 1 voltijdse administratieve kracht per basisschool of autonome kleuterschool.


8De Leerplicht is ingevoerd vanaf 5j. Wij vragen daar reeds dit schooljaar de nodige ondersteuning voor.

» GEREALISEERD!

9Kleuteronderwijzer is een "zware" job. Wij vragen daarom kleinere kleuterklassen en een duidelijke omschrijving wat van een kleuteronderwijzer verwacht wordt buiten het klashouden zelf.

» GEREALISEERD!

10Instaplestijden of zomerklasuren.

» GEREALISEERD!


SAMENGEVAT: HET TIENPUNTENPROGRAMMA VAN DE KLEUTERSCHOLEN

WIJ VRAGEN ALLEEN MAAR EEN RECHTVAARDIGE BEHANDELING VAN HET KLEUTERONDERWIJS.

site by Lunatis