Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Home

ONZE VOLGEHOUDEN INZET WORDT BELOOND.

€ 20.000.000 VOOR ALLE KLEUTERSCHOLEN!

Alle kleuter- en basisscholen ontvangen dit schooljaar €74,40 per kleuter bovenop de werkingsmiddelen.

Op deze wijze wordt de gelijkgeschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs met deze van het lager onderwijs verder uitgevoerd.

Meer uren administratie voor alle basisscholen!

De strijd is nog niet gestreden!

Momenteel ontvangt een basisschool nog steeds €148,80 minder voor een kleuter dan voor een leerling lager onderwijs. We wachten ook met veel ongeduld op het beloofde "Meerjarenplan Basisonderwijs".

Zondag 26 mei 2019

Zondag 26 mei 2019 wordt een nieuw Vlaams Parlement verkozen.

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen zal in de periode voor -en na- de verkiezingen niet stilzitten.

De huidige minister van onderwijs zullen wij wijzen om de werken die zij niet voltooid heeft.
De nieuwe minister van onderwijs zal na enkele dagen de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" op bezoek krijgen.

Wij houden u op de hoogte!

Welke successen boekte de "Werkgroep kleuterscholen vlaanderen"?

 • 2019: maart 2019: 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen kleuteronderwijs
 • 2019: 1 januari 2019: bijkomende uren administratie basisonderwijs
 • 2018: 21 december 2018: 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen kleuteronderwijs
 • 2018: 1 oktober 2018: lerarenplatform ook voor kleuteronderwijzers
 • 2017: 22 december 2018: 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen kleuteronderwijs
 • 2017: invoerings ondersteuningsnetwerk ook voor het kleuteronderwijs
 • 2016: verlaging BTW van 21% tot 6% voor infrastructuurwerken in en rond de school.
 • 2016: meer middelen voor anderstalige nieuwkomers ook bij kleuters.
 • 2015: meer aandacht voor kleuterparticipatie.
 • 2014: verhoging maximumfactuur in het kleuter- en lager onderwijs.
 • 2013: gelijkschakeling lestijdenpakket kleuter- en lager onderwijs.
 • 2013: €30.000.000 voor bijkomende klasjes in het kleuteronderwijs.
 • 2012: plus 1300 kleuteronderwijzers in de strijd tegen overvolle kleuterklassen.
 • 2011: kinderverzorgsters mogen met lestijden kleuteronderwijzer aangeworven worden.
 • 2011: bijkomende instaplestijden - versoepeling systeem "zomerklassen".site by Lunatis