Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Home

Woensdag 4 oktober 2017 Vlaams Parlement

ONZE VOLGEHOUDEN INZET WORDT BELOOND: EINDELIJK EEN DOORBRAAK!

€ 10.000.000 VOOR ALLE KLEUTERSCHOLEN ! (en dit is nog maar een begin)

Alle kleuter- en basisscholen ontvangen in januari 2017 €37,20 per kleuter bovenop de werkingsmiddelen.

Op deze wijze word eindelijk gestart met de gelijkgeschakeling van de worden met de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs met deze van het lager onderwijs.
Momenteel ontvangt een basisschool €223,20 minder voor een kleuter dan voor een leerling lager onderwijs.

Daarbovenop zullen alle werkingstoelagen van het kleuter- en lager onderwijs in 2018 geïndexeerd worden. Deze indexering zal voor elke basisschool leiden tot een opvallende verhoging van de werkingsmiddelen.

De strijd is nog niet gestreden!

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen zal in de komende weken en maanden niet stilzitten. De minister en het Vlaams Parlement wordt gevraagd naar een duidelijk traject van gelijkschakeling.

In de volgende begrotingsronde 2018 moet het bedrag van €37,20 verdubbeld worden.

Het meerjarenplan "Basisonderwijs" dat momenteel uitgeschreven wordt, moet duidelijk het traject van gelijkschakeling bevatten.

Wij houden u op de hoogte !

Welke successen boekte de "Werkgroep kleuterscholen vlaanderen"?

 • 2011: bijkomende instaplestijden - versoepeling systeem "zomerklassen".
 • 2011: kinderverzorgsters mogen met lestijden kleuteronderwijzer aangeworven worden.
 • 2012: Plus 1300 kleuteronderwijzers in de strijd tegen overvolle kleuterklassen.
 • 2013: gelijkschakeling lestijdenpakket kleuter- en lager onderwijs.
 • 2013: €30.000.000 voor bijkomende klasjes in het kleuteronderwijs.
 • 2014: verhoging maximumfactuur in het kleuter- en lager onderwijs.
 • 2015: meer aandacht voor kleuterparticipatie.
 • 2016: meer middelen voor anderstalige nieuwkomers ook bij kleuters.
 • 2016: verlaging BTW van 21% tot 6% voor infrastructuurwerken in en rond de school.
 • 2017: start gelijkschakeling werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs.
 • 2018: indexering werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs.site by Lunatis