Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Home

Minister Crevits toon eindelijk uw daadkracht!

Sedert begin 2016 zijn er 3 wetenschappelijke studies die bevestigen wat de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" vraagt van de Vlaamse regering. De 3 studies kwamen tot gelijke conclusies:
  • De kleuterscholen ontvangen te weinig werkingstoelagen.
  • Er is geen duidelijkheid over de aanwending van de ses-middelen.
  • Er is een sterke ongelijkheid in de omkadering van het basisonderwijs en het secundair onderwijs.
Wat staat ons te doen?
  • Het bestuur van de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" vraagt dringend een onderhoud met de minister van onderwijs.
  • Het Vlaams Parlement dient initiatef te nemen inzake de controle van de aanwending van de werkingsmiddelen.
In de beleidsnota 2014-2019 vertelt de minister van onderwijs:

"Ik zal voorafgaand aan de wijzigingen aan het financieringssysteem, in ruime mate overleg plegen met alle onderwijsactoren."
De beleidsnota draagt als titel "Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs".


Wij roepen de minister op om daadkrachtig het kleuteronderwijs te steunen tijdens de begrotingsbesprekingen.site by Lunatis