Welkom bij de werkgroep kleuterscholen Vlaanderen
Contacteer ons

Home

ONZE VOLGEHOUDEN INZET WORDT BELOOND.

WERKINGSTOELAGEN BASISONDERWIJS

Verhoging van € 60.000.000 voor alle basisscholen!

Alle basisscholen ontvangen dit schooljaar €222 per kleuter meer dan vorig schooljaar.

Op deze wijze wordt de gelijkschakeling van de werkingstoelagen van het kleuteronderwijs met deze van het lager onderwijs gerealiseerd.

UREN KINDERVERZORGING

In het recente regeerakkoord worden meer uren kinderverzorging beloofd.

Het is zeer belangrijk dat dit zinnetje in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voorkomt.

De "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" vraagt aan de nieuwe minister van onderwijs om deze belote zo snel mogelijk waar te maken.

Welke successen boekte de "Werkgroep kleuterscholen Vlaanderen"?

 • 2019: oktober 2019: er worden meer uren kinderverzorging beloofd.
 • 2019: juni 2019: werkingstoelagen kleuteronderwijs verhogen met 60 miljoen euro
 • 2019: maart 2019: 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen kleuteronderwijs
 • 2019: 1 januari 2019: bijkomende uren administratie basisonderwijs
 • 2018: 21 december 2018: 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen kleuteronderwijs
 • 2018: 1 oktober 2018: lerarenplatform ook voor kleuteronderwijzers
 • 2017: 22 december 2018: 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen kleuteronderwijs
 • 2017: invoerings ondersteuningsnetwerk ook voor het kleuteronderwijs
 • 2016: verlaging BTW van 21% tot 6% voor infrastructuurwerken in en rond de school.
 • 2016: meer middelen voor anderstalige nieuwkomers ook bij kleuters.
 • 2015: meer aandacht voor kleuterparticipatie.
 • 2014: verhoging maximumfactuur in het kleuter- en lager onderwijs.
 • 2013: gelijkschakeling lestijdenpakket kleuter- en lager onderwijs.
 • 2013: €30.000.000 voor bijkomende klasjes in het kleuteronderwijs.
 • 2012: plus 1300 kleuteronderwijzers in de strijd tegen overvolle kleuterklassen.
 • 2011: kinderverzorgsters mogen met lestijden kleuteronderwijzer aangeworven worden.
 • 2011: bijkomende instaplestijden - versoepeling systeem "zomerklassen".site by Lunatis